Satakunnan Suunnistuksen vuosikokous 1.3. klo 18 Massilla

SATAKUNNAN SUUNNISTUS RY:N VUOSIKOKOUS
Paikka: Massin maja, Massintie 190, Ulvila
Aika: 01.03.2024 klo 18.00
Kokoonkutsuja: Satakunnan Suunnistus ry:n hallitus, puheenjohtaja Pekka Niemensivu
Kutsutut: Satakunnan Suunnistus ry:n jäsenseurat

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. PALKITSEMISET
3. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
– kaksi äänten laskijaa
4. TODETAAN
– läsnä olevat jäsenet (jäsenyhdistykset)
– jäsenten äänimäärät
5. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
6. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
7. TOIMINTAKERTOMUS 2023
8. TILINPÄÄTÖS 2023 JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO
9. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, TILI- JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN
10. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT VUODELLE 2024
11. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024
12. TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2024
13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISISTEN TILALLE
Kokoonpano puheenjohtaja ja 8 – 10 jäsentä
Erovuorossa ovat Päivi Reiman, Ville-Veikko Nurminen, Seppo Sipilä, Maija Hall ja Timo Koivisto. Toiselle kaudelle ovat jatkamassa hallituksen puheenjohtajai Pekka Niemensivu ja jäsenet Jari Holmberg, Kimmo Mieskoski, Ari Uotila, Outi Priia ja Marko Toivo.
14. TOIMINNANTARKASTAJAN (1) JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ (1) VALINTA
15. YHDISTYKSEN KOOLLEKUTSUMISTAPA
16. HALLITUKSEN TAI JÄSENYHDISTYSTEN (SÄÄNTÖJEN 7 § 6. MOM) ESITTÄMÄT ASIAT
17. MUUT ASIAT
18. YLEISKESKUSTELU SEUROJEN ESITYSTEN / MIELIPITEIDEN PERUSTEELLA
19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallitus