Satakunnan suunnistus ry:n syyskokous

Paikka: Massin maja, Massintie 190, Ulvila
Aika: Keskiviikko 23.11.2022 klo 18.00
Kokoonkutsuja: Satakunnan Suunnistus ry:n hallitus, puheenjohtaja Pekka Niemensivu
Kutsutut: Satakunnan Suunnistus ry:n jäsenseurat

1.    Kokouksen avaus

2.    Palkitsemiset

3.    Kokouksen toimihenkilöiden valinta

  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • kaksi äänten laskijaa

4.    Todetaan

–   läsnä olevat jäsenet (jäsenyhdistykset)

–   jäsenten äänimäärät

5.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6.    Esityslistan hyväksyminen

7.    liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2023

8.    Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

9.    Talousarvioesitys vuodelle 2023

10. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Kokoonpano puheenjohtaja ja 8 – 10 jäsentä

Erovuorossa ovat puheenjohtaja Pekka Niemensivu, Kauko Hakala, Jari Holmberg, Kimmo Mieskoski ja Ari Uotila. Toiselle kaudelle ovat jatkamassa Päivi Reiman, Ville-Veikko Nurminen, Seppo Sipilä ja Timo Koivisto.

11. Toiminnantarkastajan (1) ja hänen varahenkilönsä (1) valinta

12. Yhdistyksen koollekutsumistapa

13. Hallituksen tai jäsenyhdistysten (sääntöjen 7 § 6. mom) esittämät asiat

14. Muut asiat

Ehdotetaan Satakunnan Suunnistus ry:n sääntöjen muuttamista seuraavasti:

  • siirrytään yhden vuosikokouksen käytäntöön nykyisen kevät / syyskokousten tilalle
  • hallituksen jäsenmäärää muutetaan, nyt hallituksessa on puheenjohtaja + 8-10 jäsentä, jatkossa voisi olla puheenjohtaja + 6-10 jäsentä
  • äänestystapauksissa käytettävä seurojen äänimäärien määrittely uusitaan.

15. Yleiskeskustelu seurojen esitysten / mielipiteiden perusteella

16. Kokouksen päättäminen

Hallitus